OyOsMusic

Member Login

Forgot Password?
Back To Login
Album Image

Artist: blessing shumba

Zimbabwe

Albums

Audio
Video
 • Album1
  $5
   0
   0
  Ishe Wazvose
  • By Blessing Shumba 6  Song(s)
  • Added 1 year ago
  • Isa Zvose
  • Ndangariro

   0:08:45
   Details
  • Vana Vesu

   0:09:30
   Details
  • Handina Mhaka

   0:06:22
   Details
  • Kurwa Kwakanaka

   0:10:08
   Details
  • Vachaiteiko

   0:08:39
   Details
  • Kudzai Kuroorana

   0:08:02
   Details
 • Album1
  $5
   0
   0
  Shongwe
  • By Blessing Shumba 9  Song(s)
  • Added 1 year ago
  • Shongwe Album
  • Mboni Yeziso

   0:06:57
   Details
  • Kanganwiro

   0:06:27
   Details
  • Manano

   0:06:21
   Details
  • Kuvimba Kwangu

   0:07:33
   Details
  • Vanorwara Vose

   0:05:47
   Details
  • Vasarase Tariro

   0:07:22
   Details
  • Iye Anoti

   0:05:04
   Details
  • Mikumbiro

   0:07:57
   Details
  • Ivai Vatsene

   0:08:30
   Details
 • Album1
  $5
   0
   0
  NdiMwari
  • By Blessing Shumba 7  Song(s)
  • Added 1 year ago
  • NdiMwari
 • Album1
  $5
   0
   0
  Holy Psalms Vol 1-NdiJesu
  • By Blessing Shumba 10  Song(s)
  • Added 1 year ago
  • Holy Psalms Vol 1-NdiJesu
  • Mwana Wangu

   0:05:56
   Details
  • Mapisarema (Tiina) Ellen Anderson

   0:07:44
   Details
  • Kutenda Chii

   0:05:32
   Details
  • Mwari Wangu

   0:07:04
   Details
  • Usachema Chema

   0:05:00
   Details
  • Chimwe nechimwe

   0:08:21
   Details
  • Nyaradzi Vanhu (Tiina) ft. Rumbi Gatawa

   0:07:46
   Details
  • Ndine Chipikirwa

   0:06:22
   Details
  • Jesu Ndiye Mambo

   0:06:57
   Details
  • Kuchengeta Murawo (Bonus Track)

   0:05:43
   Details
 • Album1
  $5
   0
   0
  Holy Psalms Vol 2
  • By Blessing Shumba 12  Song(s)
  • Added 1 year ago
  • Holy Psalms Vol 2
  • Kuparidza Jesu

   0:07:56
   Details
  • Mukova wazaruka

   0:06:53
   Details
  • ZvaMwari

   0:07:47
   Details
  • Mwari Munodeiko

   0:05:50
   Details
  • Zvapera

   0:04:40
   Details
  • Matatenda

   0:06:36
   Details
  • Step by Step

   0:06:53
   Details
  • Chikomborero

   0:07:12
   Details
  • Anoziva Chakanaka

   0:06:58
   Details
  • Move Mountains

   0:06:45
   Details
  • Eli Hossana

   0:05:16
   Details
  • Rajesu Idzvene

   0:06:30
   Details
 • Album1
  $5
   0
   0
  Holy Psalms Vol 3- My Season
  • By Blessing Shumba 8  Song(s)
  • Added 1 year ago
  • Holy Psalms Vol 3- My Season
  • Ndinotenda

   0:05:39
   Details
  • Warangarirwa

   0:07:50
   Details
  • Tariro Ichiripo

   0:05:53
   Details
  • Shinga Usatya

   0:06:19
   Details
  • Changa Chajaira

   0:05:50
   Details
  • Takakunda Kare

   0:04:43
   Details
  • Ndinosimudza Muchinjikwa

   0:08:39
   Details
  • Zvichanaka

   0:04:33
   Details

No records found

Add to Playlist
Create New
 • Playlist Title
 • Playlist cover image
 • Upload ( Image formats only )
 • Playlist will be :
 • Public Private
 • Private :
 • Audio Video